Pismo do Premiera RP dot. likwidacji części surowcowej w Krakowie
14/10/2020
Porozumienie w sprawie działań łagodzących skutki społeczne wynikające z zamknięcia części surowcowej w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków
10/11/2020

Komunikat nr 1 Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego

19 października 2020 r. Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy, który zawiązał się w oddziale krakowskim AMP, wydał swój pierwszy komunikat skierowany do pracodawcy oraz do załogi huty oraz spółek hutniczych. Poniżej treść komunikatu do pobrania w pliku pdf oraz odpowiedź jaką organizacje związkowe otrzymały ze strony pracodawcy.

Komentarze są wyłączone.