Dopłata do posiłków pozostaje ta sama co w 2022 r.
07/02/2023
Rabat paliwowy dla członków Związku
05/04/2023

Hutnicza Solidarność wybrała przedstawicieli do władz związkowych na lata 2023-2028

Delegaci hutniczej Solidarności uczestniczący 9 marca w 26. WZD MOZ wybrali nowe władze związkowe na kadencję 2023-2028. Zgodnie z wolą większości delegatów na czele Zarządu KRH pozostaje przewodniczący Roman Wątkowski. Nazwiska wszystkich nowo wybranych osób, które będą reprezentowały naszą organizację w poszczególnych związkowych strukturach, zostaną opublikowane w NBS, Głosie Tygodniku Nowohuckim oraz na stronie internetowej pod zakładką Struktura.