Osiągnięto porozumienie w sprawie wzrostu płac w AMP S.A. w 2023 roku
06/02/2023
Hutnicza Solidarność wybrała przedstawicieli do władz związkowych na lata 2023-2028
13/03/2023

Dopłata do posiłków pozostaje ta sama co w 2022 r.

Zgodnie z ustaleniami Porozumienia Płacowego w roku 2023 utrzymana zostanie dopłata do posiłków regeneracyjnych obowiązująca w roku 2022 tj. 1,48 zł za posiłek. W związku z ww. ustaleniami w 2023 r. „liczba odbić z terminala” pomnożona przez kwotę 1,48 zł będzie stanowić łączną wysokość potrącenia z wynagrodzenia pracownika z tytułu zakupionych posiłków.

Dział HR informuje, że pracownicy, którzy w styczniu/ lutym 2023r. nie złożyli nowych oświadczeń/ zgód na dokonywanie potrąceń za posiłki, ale do grudnia 2022r. złożyli oświadczenia wyrażające zgodę na potrącanie kwoty 1,48 zł – będą w dalszym ciągu uprawnieni do posiłków regeneracyjnych, a ich karty zostały odblokowane.