Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia
19/12/2021
Zmarł Przewodniczący ZOK NSZZ „Solidarność” AMP S.A. Jerzy Goiński
03/01/2022

Dodatkowe świadczenie pieniężne dla wszystkich pracowników AMP i spółek zależnych – COVID 19.

W załączeniu przedstawiamy oficjalne pismo informujące o osiągnięciu porozumienia Pracodawcy z przewodniczącymi największych organizacji związkowych oraz formalnym podpisaniu porozumienia z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi w sprawie wypłaty dodatkowego świadczenia pieniężnego. W załączeniu są również Zasady wypłaty oraz Załącznik Oświadczenie.