Solidarność zapowiada Marsz Godności
19/10/2022
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Kombinat” 24. 10.2022
27/10/2022

Dodatkowe świadczenie finansowe z ZFŚS przed świętami Bożego Narodzenia.

Dodatkowe świadczenie finansowe z ZFŚS przed świętami Bożego Narodzenia

Zespół HR informuje, że Główna Komisja Świadczeń Socjalnych, w skład której wchodzą przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych oraz przedstawiciele AMP S.A., zdecydowała o wypłacie drugiego w tym roku dodatkowego świadczenia finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dodatek zostanie wypłacony, aby wspomóc przygotowania pracowników do Świąt Bożego Narodzenia. Przyjęto następujące warunki i kryteria:

1. GKŚS ustaliła niniejsze warunki ubiegania się o ww. świadczenie:

a) Pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. pozostający w zatrudnieniu w dniu złożenia wniosku (pkt 1, ppkt c) i są uprawnieni do korzystania z ZFŚS, mogą ubiegać się o przedmiotowe świadczenie.

b) Warunkiem otrzymania świadczenia z ZFŚS jest poprawne złożenie „informacji o dochodzie w rodzinie na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland w 2022 r.” Dotyczy tylko tych pracowników, którzy w 2022r. jeszcze nie złożyli ww. informacji lub dane w informacji uległy zmianie.

c) W przypadku pracowników z Krakowa – wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w terminie od 01.11.2022 r. do 23.12.2022 r. w Hut-Pus przede wszystkim w formie poczty elektronicznej, na adres mailowy: [email protected]

d) Realizacja świadczenia nastąpi tak szybko jak to możliwe.

2. Kryteria w zakresie wysokości świadczenia:

Dochód na osobę w rodzinie w zł –  Wysokość świadczenia w zł

                                  do 3.000,00 zł – 750 zł

              od 3.000,01 – 6.000,00 zł –  650 zł

                        powyżej 6.000,00 zł –  nie przysługuje

Jeśli pracownik w 2022 roku złożył wniosek o zmianę miejsca obsługi socjalnej na Sanpro Synergy proszony jest o złożenie wniosku za pośrednictwem strony SocialPartner.

UWAGA! Wniosek o przyznanie dodatkowego świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2022 r. dostępny jest na naszej stronie www.krhhts.pl w Plikach do pobrania