14/10/2020

Porozumienie Organizacji Związkowych Krakowskiego oddziału AMP S.A. z dn. 12.10.2020

12 października odbyło się spotkanie przewodniczących największych organizacji związkowych krakowskiego oddziału AMP S.A. W trakcie spotkania zawarto porozumienie o powołaniu Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego.
09/10/2020

Stanowisko Komisji Robotniczej Hutników NSZZ „Solidarność” dot. wyłączenia części surowcowej w Krakowie

W załączeniu przedstawiamy jednogłośnie podjęte Stanowisko przez zebranie przewodniczących Komisji Zakładowych w dniu 08.10.2020
02/09/2020

Stanowisko Zarządu MOZ NSZZ „Solidarnośc” AMP Kraków dot. wypowiedzenia ZUZP dla pracowników Kolprem

W reakcji na wypowiedzenie przez władze Spółki Kolprem Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PUK Kolprem Spółka z o.o. Zarząd MOZ NSZZ „Solidarność” AMP w Krakowie […]
24/08/2020

Podpisano Aneks nr 1 do Porozumienia Krakowskiego 24.08.2020

Podpisano Aneks nr 1 do Porozumienia Krakowskiego 24.08.2020