01/06/2021

Zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o emeryturach stażowych

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” powołała w maju br. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej w celu zebrania minimum 100 tys. podpisów pod obywatelskim projektem ustawy wprowadzającej emerytury stażowe. Emerytury takie […]
31/05/2021

Związkowa manifestacja 9 czerwca w Warszawie

W związku z brakiem dialogu społecznego, łamaniem praw pracowniczych i związkowych, zagrożeniem utraty miejsc pracy oraz zagrożeniem utraty bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej naszego kraju Rada Krajowego […]
09/05/2021

Negocjacje ZUZP zakończone

W czwartek 29 kwietnia 2021 roku przewodniczący największych Organizacji Związkowych (tzw. TOP 6) wspólnie ze Stroną Pracodawcy reprezentowaną przez Prezesa S. Samaddara parafowali pakiet uzgodnień dotyczących […]
07/05/2021

Msza św. w intencji hutników

W Dzień Hutnika 4 maja 2021 r. w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Nowej Hucie na os. Szklane Domy odbyła się, zamówiona przez Zarząd KRH, […]