37. Pielgrzymka Świata Pracy do Sanktuarium w Czernej koło Krzeszowic
19/01/2020

Stanowisko Strony Związkowej w sprawie wzrostu miesięcznych wynagrodzeń w 2020 roku

Powyższe stanowisko zostało przekazane Pracodawcy przez Organizacje Związkowe na posiedzeniu Zespołu Centralnego w dniu 24 stycznia 2020 roku.

Komentarze są wyłączone.