Pismo pani dyr. Moniki Roznerskiej w sprawie propozycji zmian w ZUZP z dn. 5 września br.
11/09/2019
Pismo w sprawie zamknięcia bramy nr 4 oraz redukcji wjazdów na teren Huty
22/10/2019

Pismo do Europarlamentarzystów z dnia 4 września 2019

Z inicjatywy Zarządu KRH największe organizacje związkowe w AMP SA wystosowały do polskich parlamentarzystów UE pismo z apelem o zintensyfikowanie na forum europejskim starań służących ochronie unijnego hutnictwa. Pod pismem podpisali się przewodniczący związków zawodowych: Jerzy Goiński – MOZ NSZZ „S” Dąbrowa Górnicza”, Władysław Kielian – MOZ NSZZ „S” Kraków, Krzysztof Wójcik – NSZZ Pracowników AMP Kraków, Jacek Zub – MZZP AM Dąbrowa Górnicza, Eugeniusz Hlek – NSZZ „S-80” Kraków oraz wiceprzewodniczący Tomasz Ołownia – Hutnik MZZP Dąbrowa Górnicza.

Komentarze są wyłączone.