Życzenia świąteczne
13/04/2022
Mały HUTNIK – 2022 r.
28/04/2022

4 maja obchodzimy Dzień Hutnika

Z okazji Dnia Hutnika
Pracownikom AMP S.A. i hutniczych Spółek
składamy życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Niech św. Florian, patron hutników, czuwa nad Waszym bezpieczeństwem w pracy.
Niech Wasz wysiłek i odpowiedzialna praca będą należycie doceniane i wynagradzane,
a wykonywanie tego zawodu stanowi powód do dumy i satysfakcji