XXIV Bieg Memoriałowy im. Bogdana Włosika 12.10.2019
11/09/2019
Pismo do Europarlamentarzystów z dnia 4 września 2019
18/09/2019

Pismo pani dyr. Moniki Roznerskiej w sprawie propozycji zmian w ZUZP z dn. 5 września br.

W dniu 5 września pracodawca przedstawił związkom zawodowym AMP S.A. propozycję Protokołu Dodatkowego nr 7 do ZUZP, w której wnosi o przebudowę obecnie obowiązującego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Więcej informacji w biuletynie nr 34/1539 z 11 września 2019 r. (patrz: zakładka Biuletyn).

Komentarze są wyłączone.